Koçluk ve Mentorlük Hizmetleri

Doktorlara Yönelik Ekip Koçluğu

Koçluğun Amacı :

• Doktorların hastalarına daha empatik bir yaklaşım ve dil kullanmalarını sağlamak ve doktor-hasta ve hasta yakını ilişkisini güçlendirmek için

Kimler İçin ?

• Kronik hastalıklarla ilgilenen doktorlar
• Tıp mesleğine önem veren ve hastaya iletişimi önemseyen hekimler
• Yeni mesleğe atılmış doktorlar

Mediko Marketing Ekip Koçluğu

Kurumsal Koçluk

• Bireysel Koçluklar

• Ekip Koçlukları

• İlaç Sektöründe Satış Ekibi ve Bölge Yöneticilerine Özel Koçluk (Pharma Field Coaching)


Bireysel Koçluk :

Yöneticilerin ve çalışanların kurum içindeki kariyer hedefleri yönünde, kendi beceri ve
potansiyellerini değerlendirerek, ödevler alarak çalışmalar yapmaları ve sonuçlar
almalarını sağlayan bir söreçtir. Bu çalışmalara katılanlar koçla belli aralıklarla bir araya
gelmekte ve göröşmeler gerçekleştirmektedirler.


Ekip Koçluğu :

Ekip Koçluğu Hizmetleri, kurumların hedeflerine ulaşmaları için çalışanların kendi
potansiyelleri ve olumlu yönlerini kullanarak çalışmalar yapmalarını, kendilerine ve
kurumlarına böylece katkı getirmelerini sağlar. Bu çalışmalarda kurumun ve yöneticilerin
değer ve amaçları irdelenir, sağlanan paralellikler doğrultusunda kurumda iletişim,
kişiler arası etkin ilişkiler ve duygudaşlık sağlanır. Toplam verimliliği artıran bu çalışmalar
sonucunda kurum hedeflerine daha etkin bir biçimde ulaşır. Bu çalışmaların bireysel
koçluk çalışmalarından farklı olan yönö, ekip halinde yapılmasından dolayı, kişilerin
birbirlerine geribildirim vermesini ve ekipteki akışkanlığı sağlamasıdır. Bu çalışmalara
katılanlar, ekipler halinde belli sörelerde toplanmakta ve koç bu söreçte çalışmaları
yönlendirmektedir.

İlaç Sektöründe Satış Ekibi ve Bölge Yöneticilerine Özel Koçluk (Pharma Field Coaching)

Yöneticilerin ve çalışanların kurum içindeki kariyer hedefleri yönünde, kendi beceri ve
potansiyellerini değerlendirerek, ödevler alarak çalışmalar yapmaları ve sonuçlar
almalarını sağlayan bir süreçtir. Bu çalışmalara katılanlar koçla belli aralıklarla bir araya
gelmekte ve görüşmeler gerçekleştirmektedirler
.

 

  Eğitimlerimizden Görüntüler
  Hizmetlerimiz ile İlgili Görüşler
  Sertifika ve Ödüller
  Değişim Zirvesi
  Eğitimlerimizden Fotoğraflar

Tüm Hakları Saklıdır. 2008 Copyright Bellatris