DEĞİŞİM ZİRVESİ II
DEĞİŞİMDEN GELİŞİME DOĞRU
 

 

 

27 MAYIS 2010
İTÜ Gümüşsuyu Kampüsü
Orhan Öcalgiray Konferans Salonu

asa
Program  
   
08.30 - 09.00
Kayıt
09.00 - 09.10 Açılış; İTÜ İşletme Fakültesi Dekanı; Prof. Dr. İ. Öner Günçavdı
09.10 - 09.30

Türk ilaç sektöründeki değişikliklere toplu bir bakış
Ecz. Nezih Barut – Abdi İbrahim İlaç Yönetim Kurulu Başkanı / İEİS Yön. Kur. Bşk.

09.30 - 09.50

Değişen dünya konjonktüründe Türkiye ekonomisi
Deniz Gökçe – Ekonomist

09.50 - 10.10

Değişen Türkiye ve ilaç pazarında yeni dinamikler
Ali Akyıldız – IMS EMEA Genel Müdürü

10.10 - 10.30

İlaç politikalarında ve rasyonel ilaç kullanımında eczacıların günümüzdeki ve
gelecekteki rolü

Şerif Boyacı – TEB Denetleme Kurulu Başkanı

10.30 - 10.50 Ara
10.50 - 11.20

İlaç sektöründe değişimin kısa bir özeti ve gelecek için öngörüler
Kemalettin Akalın – TİSD Genel Sekreteri, İEGM Eski Genel Müdürü

11.20 - 11.40

Daha sağlıklı bir sağlık sistemi için öneriler ve reçeteler
Prescriptions for a healthier healthcare system
(Richard Bergstrom Director-General of LIF, the Swedish Association of the
Pharmaceutical Industry, Member of the Board of the European association EFPIA,
and of the Council of the IFPMA)

11.40 - 12.40

PANEL: Sürdürülebilir tanıtım için sağlıklı tanıtım ilkeleri ve yeni modeller
Tanıtım neden değişmek zorunda, karar vericilerin değişen tutumu, sektörün
imajındaki olumsuz gelişmenin buna etkisi ve alternatif tanıtım modellerinin buna
çözümü. Yapılabilir mi? Yapılmalı mı?

Moderatör: Bülent Becan
Tuba Albayrak – Novartis Onkoloji İş Birimi Müdürü
Ozan Batıgün – Teva Medikal Müdürü
Zeynel Okur – Novartis OTC Ülke Müdürü
Tuygan Yalın – Taymed Genel Müdürü

12.40 - 14.00 Öğle yemeği
14.00 - 14.30 Müzik dinletisi
14.30 - 14.50

Değişimin psikolojisi
Psi. Dr. Nevin Dölek – Boğaziçi Üniversitesi, Bakış Eğitim ve Psi. Danışmanlık

14.50 - 15.10

Ar-Ge’nin Türkiye’deki gelişimi ve değişimi
Prof. Dr. Fethi Şahin – Fargem Genel Müdürü

15.10 - 15.30

Türk ilaç sektöründe Ar-Ge ve değişim rüzgarları
Emel Tetik – Sanofi Aventis Klinik Araştırmalar Ünitesi Müdürü

15.30 - 16.00 Ara
16.00 - 17.20

PANEL: Biz mi değişimi yönettik, değişim mi bizi?
Sektördeki değişikliklerin kısa hikayesi, yapısal değişiklikler ve geri ödeme
sistemi değişiklikleri neyi ifade ediyor? ABD Health Reform hareketi ne gibi
sonuçlar doğuracak? Değişimde insan kaynakları yönetimi ile ilgili önemli
deneyimler.

Moderatör: Bülent Becan
Levent Selamoğlu – Mustafa Nevzat İlaç Genel Müdürü
Murat Barlas – Liba İlaç Yönetim Kurulu Başkanı
Erhan Baş – Bilim İlaç Genel Müdürü
Elif Çelik – Zentiva Genel Müdürü
Revna Tüzmen – MSD İK Direktörü

 

  Eğitimlerimizden Görüntüler
  Hizmetlerimiz ile İlgili Görüşler
  Sertifika ve Ödüller
  Değişim Zirvesi
  Eğitimlerimizden Fotoğraflar

Tüm Hakları Saklıdır. 2008 Copyright Bellatris