KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ


Pazarlama Danışmanlığı

• İlaç pazarlamasının her aşamasında

• Lansman öncesi premarketing aşamasında

• Lansmanda ve ürün yaşam eğrisinin her adımında

• Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, uygulamaların hayata geçirilmesi ve değerlendirilmesi
gibi hizmetler verilmektedir.

• Pazarda daha başarılı olabilmek, yetkin ürün sunum ve lansmanları yapabilmek, pazardaki yerini korumak
veya geliştirmek amaçlı danışmanlık çalışmalarını içerir. Amaçlanan pazar payı veya yerine ulaşabilmek
amacıyla şirketin Pazarlama faaliyetleri ve pazarın dinamikleri incelenir ve öneriler getirilerek bir sistem
yaklaşımı oturtulur.


Yetkinlik Analizi Danışmanlığı

Yetkinlik analizi ile kurumlarda iş rollerinin tanımlanması ve bu rollerin gerektirdiği yetkinliklerin belirlenmesi
bu analizin esas amacıdır. Ardından, tanımlanan iş rollerindeki bireylerin yetkinliklerinin uygunluğu saptanır
ve bireyin gelişim alanları belirlenir. Koçluk ve mentorluk çalışması ile bireyin yetkinliklerinin gelişimi sağlanır.


Kurumsal Değerlendirme Merkezi

Bellatris; şirket çalışanlarının, çalıştıklari bölümlere uygun olarak sahip olmaları gereken yetkinlikleri ortaya
çıkarma yönünde çalısır ve bu sonuçları göz önüne alarak eğitim ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesini sağlar.
Bu amaçla çesitli uygulamalar ile ( grup tartışması, sunum deneyimi ve ikili oyunlar ) değerlendirme çalışmaları hizmeti sunar.

Kimler İçin ?• Yönetici Adayları
• Management Traineeler (MT)
• Pazarlama Departmanı
• Bölge Müdürleri
• Tıbbi Satış Temsilcileri 

 

  Eğitimlerimizden Görüntüler
  Hizmetlerimiz ile İlgili Görüşler
  Sertifika ve Ödüller
  Değişim Zirvesi
  Eğitimlerimizden Fotoğraflar

Tüm Hakları Saklıdır. 2008 Copyright Bellatris